Ξενοδοχείο Στούπα
Διαμονή
Παροχές
Τοποθεσία
Photo Gallery
Χάρτης
Επικοινωνία
 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟΥΠΑ | Στούπα - Μεσσηνία - Πελοπόννησος | 24 024 | Κιν: 6976 648083 | Τηλ: 27210 77308, 77485 Fax: 27210 77568
E-mail: hotelstoupa@web-greece.gr ΜΗΤΕ: 1249Κ012Α0062300